Mobil Internet paketlar 

Oylik Internet paketlar «Oy»

Mobil Internet qulay narxda!
Tanlang
7 157 so'm evaziga 30 kun davomida 60 MB
13 472 so'm evaziga 30 kun davomida 260 MB
Tanlang
+ trafikdan Bonus 30% Ijtimoiy tarmoq saytlari va messengerlar uchun
23 155 so'm evaziga 30 kun davomida 600 MB 800 MB
Tanlang
+ trafikdan Bonus 30% Ijtimoiy tarmoq saytlari va messengerlar uchun
31 575 so'm evaziga 30 kun davomida 1100 MB 1500 MB
Tanlang
+ trafikdan Bonus 30% Ijtimoiy tarmoq saytlari va messengerlar uchun
42 100 so'm evaziga 30 kun davomida 1600 MB 2100 MB
Tanlang
+ trafikdan Bonus 30% Ijtimoiy tarmoq saytlari va messengerlar uchun
54 730 so'm evaziga 30 kun davomida 3000 MB 4000 MB
Tanlang
+ trafikdan Bonus 30% Ijtimoiy tarmoq saytlari va messengerlar uchun
84 200 so'm evaziga 30 kun davomida 4600 MB 6000 MB
Tanlang
+ trafikdan Bonus 30% Ijtimoiy tarmoq saytlari va messengerlar uchun
113 670 so'm evaziga 30 kun davomida 6500 MB 8500 MB
Tanlang
+ trafikdan Bonus 30% Ijtimoiy tarmoq saytlari va messengerlar uchun
138 930 so'm evaziga 30 kun davomida 10 000 MB 13 000 MB
Tanlang
+ trafikdan Bonus 30% Ijtimoiy tarmoq saytlari va messengerlar uchun
168 400 so'm evaziga 30 kun davomida 15 000 MB 20 000 MB
Tanlang
+ trafikdan Bonus 30% Ijtimoiy tarmoq saytlari va messengerlar uchun
210 500 so'm evaziga 30 kun davomida 30 000 MB 35 000 MB
Tanlang
+ trafikdan Bonus 30% Ijtimoiy tarmoq saytlari va messengerlar uchun
252 600 so'm evaziga 30 kun davomida 60 000 MB 70 000 MB
Tanlang
+ trafikdan Bonus 30% Ijtimoiy tarmoq saytlari va messengerlar uchun