Oltin raqamlar

Tafsilotlari
Boshlang'ich narxi
50 000 so'm
Oltin raqamlar
Shartlari

 

Raqam Qiymati
000 – 0 0 0 0 52 625 000 so’m
0 0 0 – 7 7 7 7
0 0 X – 0 0 0 0
0 0 X – X X X X
Z Z Z – Z Z Z Z
0 7 7 – 7 7 7 7
50 000 000 so’m
0 0 0 – A A A A
0 0 0 – 0 0 7 7
0 0 0 – 0 0 0 X
0 0 0 – 0 0 X 0
0 0 0 – 0 X 0 0
0 0 0 – X 0 0 0
0 0 7 – 0 0 0 7
X Y 0 – 0 0 0 0
X Y 7 – 7 7 7 7
X Z Z – Z Z Z Z
Z Z Z – Z Z Z A
30 000 000 so’m
0 0 X – A A A A
0 0 X – 0 0 0 X
0 0 7 – 0 7 0 7
0 0 7 – 7 0 0 0
0 0 0 – 0 7 7 7
0 0 0 – 7 0 0 7
0 0 0 – 0 7 0 7
0 0 0 – 7 0 7 0
0 0 0 – 0 7 7 0
0 0 0 – 7 7 7 0
0 0 0 – 7 7 0 0
0 0 0 – 0 0 X X
Z Z Y – Z Z Z Z
X Y Z – Z Z Z Z
Z X X – X X X Z
Z Z Z – Y Z Z Z
X Y Z – 7 7 7 7
X Y Z – 0 0 0 0
20 000 000 so’m
0 0 0 – 0 X X X
0 0 0 – X 0 0 X
0 0 0 – 0 X 0 X
0 0 0 – X 0 X 0
0 0 0 – X X 0 0
0 0 0 – 0 X X 0
0 0 0 – X X X 0
0 0 0 – 0 0 A B
0 0 X – 0 X 0 X
0 0 X – X 0 0 0
0 0 7 – 7 0 7 0
0 0 7 – 7 7 0 0
0 0 7 – 7 0 0 7
0 0 7 – 0 7 7 0
0 0 7 – 0 0 7 7
0 0 7 – 0 7 7 7
0 0 7 – 7 7 7 0
X Y Z – Y Z Y Z
Z Z Z – Z Y Z Z
X 0 0 – 0 0 0 Z
X 7 7 – 7 7 7 Z
Z Z Z – Z Z Y Z
Z Z Z – Z Z A A
X Y Z – A A A A
10 000 000 so’m
0 0 0 – 1 2 3 4
0 0 0 – 7 0 7 7
0 0 0 – 7 7 0 7
0 0 X – X 0 X 0
0 0 X – X X 0 0
0 0 X – X 0 0 X
0 0 X – 0 X X 0
0 0 X – 0 0 X X
0 0 X – 0 X X X
0 0 X – X X X 0
0 0 X – 0 0 0 A
0 0 X – 0 0 A 0
0 0 X – 0 A 0 0
0 0 X – A 0 0 0
0 0 7 – 7 7 0 7
0 0 7 – 7 0 7 7
X Y Z – A 0 0 0
X Y Z – 0 A 0 0
X Y Z – 0 0 A 0
X Y Z – 0 0 0 A
X Y Y – Y A Y Y
X Y Y – Y Y A Y
X Y Y – A Y Y Y
Z Z Z – Z Z A B
Z X X – X X X A
X Y Z – 0 Z 0 Z
1 500 000 so’m
0 0 0 – A B 0 0
0 0 0 – A B A B
0 0 0 – A B B A
0 0 0 – A A B B
0 0 0 – A A A B
0 0 0 – A B B B
0 0 0 – A 0 0 B
0 0 0 – X 0 X X
0 0 0 – X X 0 X
0 0 0 – 0 A 0 B
0 0 0 – 0 A B 0
0 0 X – X X 0 X
0 0 X – X 0 X X
0 0 X – 1 2 3 4
0 0 X – A X A X
0 0 X – A X X X
0 0 X – X X X A
0 0 X – A 0 A 0
0 0 X – 0 A 0 A
0 0 X – A 0 0 A
0 0 X – 0 A A 0
0 0 X – A A A 0
0 0 X – 0 A A A
X Y Z – A 0 0 A
X Y Z – 0 A A 0
X Y Z – A A A 0
X Y Z – 0 A A A
X Y Z – 0 A 0 A
X Y Z – A 0 A 0
X Y Z – A Z A Z
X Y Z – Y B Y B
X Y Y – A A B B
X Y Z – Y Z 0 0
X Y Z – Z Y 0 0
X Y Z – 0 0 Y Z
X Y Z – Z Y Y Z
X Y Z – Y Z Z Y
500 000 so’m
0 0 0 – A B A A
0 0 0 – A A B A
0 0 0 – A 0 B 0
0 0 0 – 0 A B C
0 0 X – A B 0 0
0 0 X – A B A B
0 0 X – A B B A
0 0 X – A A B B
0 0 X – A B B B
0 0 X – A A A B
0 0 X – X A X X
0 0 X – X X A X
0 0 X – 0 0 A B
0 0 X – A 0 0 X
0 0 X – X 0 0 A
0 0 X – 0 A 0 B
0 0 X – A 0 A A
0 0 X – A A 0 A
X Y Z – A B B A
X Y Z – A A A B
X Y Z – A B A B
X Y Z – A B B B
X Y Z – A A 0 0
X Y Z – 0 0 A A
X Y Z – A A B B
X Y Z – Y Y Z Y
X Y Z – Y Z Y Y
X Y Z – Y 0 0 Z
X Y Z – Z Z Y Z
X Y Z – Z Y Z Z
X Y Z – Z 0 0 Y
X Y Z – 0 Х Y Z
X Y Z – Х Y Z 0
X Y Z – 1 2 3 4
X Y Z – A 0 A A
X Y Z – A A 0 A
250 000 so’m
X Y Z – A B 0 0
X Y Z – 0 0 A B
X Y Z – 0 A 0 B
X Y Z – A A B A
X Y Z – A 0 B 0
100 000 so’m
0 0 0 – A B C D 50 000 so’m

 

Narxlar QQSni hisobga olgan holda ko’rsatilgan..

Agar aynan bir oltin raqamning o’zi turli tarifikatsiyalar tartibi ostiga (turli namunalarga) tushadigan bo’lsa, ushbu raqamga narx belgilashda ustuvorlik yuqori narxga beriladi.