Ilovada oching Beeline Uzbekistan Ochish

«Mobil to’lov» xizmatidan foydalanish qoidalari

«Mobil to’lov» Xizmatidan foydalanish qoidalari (keyingi matnlarda «Qoidalar») «UNITEL» MChJ ABONENTLARIGA «Mobil to’lov» xizmatidan foydalanish taklifi hisoblanib, quyidagi shartlarda (keyingi matnlarda «Oferta») Shartnoma (keyingi matnlarda – «Shartnoma») tuzish orqali «Mobil to’lov» xizmatidan foydalanish to’g’risida ushbu Qoidalarda belgilangan konklyudent harakatlarni amalga oshirish yo’li bilan tuzilgan hisoblanadi. SHARTNOMA shartlari ABONENT tomonidan faqatgina ularga to’liq qo’shilish yo’li bilan qabul qilinishi mumkin.

1. ATAMALAR VA TA’RIFLAR
1.1. «Mobil to’lov» xizmati – foydalanish tartibi ushbu Qoidalarning shartlari bilan tartibga solinadigan xizmat bo’lib, ABONENTGA OPERATOR xizmatlari uchun to’langan pul mablag’larini qaytarish to’g’risida ABONENTNING Topshirig’ini o’z ichiga olgan farmoyishni shakllantirish va o’tkazish shu jumladan Xizmat ko‘rsatuvchilarning Xizmatlariga keyingi to’lovlarga imkonini beradi.
1.2. OPERATOR – «Unitel» MChJ, «Beeline» aloqa xizmatlarini xizmat ko’rsatuvchi.
1.3. Abonent shartnomasi – OPERATOR va ABONENT o’rtasida tuzilgan, OPERATOR tomonidan xizmatlar ko’rsatilishida OPERATOR va ABONENT o’rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi Beeline aloqa xizmatlarini taqdim etish to’g’risidagi shartnoma.
1.4. Xizmatlar / «Beeline» aloqa xizmatlari – Abonent shartnomasiga muvofiq telekommunikatsiya xabarlarini qabul qilish, qayta ishlash, saqlash, uzatish, yetkazib berish bo’yicha faoliyat.
1.5. Abonent – telefon raqami va/yoki noyob identifikatsiya kodi ushbu maqsadlar uchun belgilangan ma’lumotlar Abonent shartnomasi blankida ko’rsatilgan holda OPERATOR bilan Abonent shartnomasini tuzgan jismoniy shaxsdir.
1.6. Abonent qurilmasi – ABONENTNING qonuniy egaligida bo’lgan ushbu qurilmani OPERATOR tizimiga ulash orqali ABONENTGA OPERATOR xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini, shu jumladan «Mobil to’lov» Xizmatidan foydalanishni ta’minlaydigan foydalanuvchi (terminal) qurilmasi.
1.7. Xizmat ko’rsatuvchi – ABONENTGA To’lovni amalga oshirayotgan va AGREGATOR va/yoki OPERATOR va/yoki Bank bilan shartnoma tuzgan tovarlar, ishlar yoki sotish xizmatlarini taqdim etuvchi shaxs.
1.8. Xizmat ko’rsatuvchining xizmatlari – elektraloqa sohasidagi xizmatlar (shu jumladan telefon aloqasi xizmatlari (mobil, mahalliy), telematik aloqa xizmatlari (shu jumladan Internet tarmog’iga kirish xizmatlari), uy-joy kommunal xizmatlari, teleeshittirish xizmatlari, teatrlarga (kinoteatrlarga) chiptalar bron qilish bo’yicha xizmatlar, transport xizmatlari (taksi xizmatlari), shuningdek boshqa tovarlar, ishlar yoki xizmatlarni Xizmat ko’rsatuvchilar tomonidan taqdim etilishi.
1.9. AGREGATOR – OPERATOR, BANK, ABONENT, XIZMAT KO’RSATUVCHI bilan tegishli kelishuvlar asosida Xizmat ko’rsatuvchilarning xizmatlari uchun hisob-kitoblarni amalga oshirishda axborot-texnologik qo’llab-quvvatlashni ta’minlovchi yuridik shaxs, shuningdek, abonentlarga xizmat ko’rsatuvchilarning xizmatlari to’g’risidagi ma’lumotlarni taqdim etish va yangilash hamda hisob-kitoblarni amalga oshirish, shu jumladan AGREGATOR tizimidan foydalangan holda taqdim etish.
1.10. Bank – O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan berilgan litsenziya asosida o’z faoliyatining asosiy maqsadi sifatida foyda olish uchun O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan bank operatsiyalarini amalga oshirish huquqiga ega bo’lgan kredit tashkiloti.
1.11. Farmoyish – ABONENT tomonidan OPERATOR xizmatlari uchun ABONENT tomonidan ko’rsatilgan pul mablag’larini Xizmat ko’rsatuvchining xizmatlari uchun to’lov sifatida o’tkazish yo’li bilan OPERATORga bank va OPERATOR o’rtasida tuzilgan ushbu qoidalar va kelishuvlarga muvofiq, AGREGATOR va OPERATOR o’rtasida tuzilgan topshiriqni o’z ichiga olgan OPERATOR tizimi orqali tuzilgan Farmoyish. ABONENTDAN olingan buyurtma asosida OPERATOR buyurtma asosida ABONENTNING shaxsiy hisob raqamidagi pul mablag’lari miqdorini bitim miqdori bo’yicha kamaytirishga majburdir.
1.12. Shaxsiy hisob raqam – OPERATOR tomonidan ko’rsatiladigan xizmatlar hajmini hisobga olishga, Abonent shartnomasi bo’yicha OPERATOR xizmatlari to’loviga kiritilgan pul mablag’larining tushishi va sarflanishiga xizmat qiluvchi Operator tizimidagi elektron hisob.
1.13. Biling (Hisob-kitob xizmati) – ABONENTDAN aloqa xizmatlari uchun to’lovni qabul qilish bo’yicha operatsiyalarni va ABONENTLARNING pul birliklarida ifodalangan iste’mol qilingan aloqa xizmatlari hajmini hisobga olish uchun mo’ljallangan OPERATOR va ABONENTLAR bilan hisob-kitoblarning sertifikatlangan avtomatlashtirilgan tizimi.
1.14. Elektron to’lov vositasi (ETV) – axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, elektron axborot tashuvchilar, shu jumladan to’lov kartalari, shuningdek, boshqa texnik qurilmalardan foydalangan holda naqd pulsiz hisob-kitoblarning amaldagi shakllari doirasida pul mablag’larini o’tkazish maqsadida abonentga pul mablag’larini bankka qoldirish, tasdiqlash va topshirish imkonini beradigan vosita va (yoki) usul, to’lov karta shuningdek boshqa texnik qurilmalar.
1.15. OPERATORning sayti – bu Internet tarmog’idagi beeline.uz domen nomidagi Internet orqali ta’minlanadigan OPERATOR dasturiy ta’minot to’plami.
1.16. OPERATOR tizimi – abonent tomonidan «Mobil to’lov» xizmatidan foydalanishda axborotni hisobga olish va aks ettirishni ta’minlovchi OPERATORning dasturiy – apparat kompleksi, shuningdek interfeyslar (veb – interfeys, USSD-so’rov, SMS-so’rov shaklidagi interfeys, boshqa interfeyslar, shu jumladan AGREGATOR tizimidan foydalangan holda) orqali ABONENT xizmatni va uning parametrlarini tanlaydi.
1.17. AGREGATOR tizimi – AGREGATOR ABONENT va/yoki bank hamda/yoki OPERATOR va/yoki xizmat ko’rsatuvchilarga xizmat ko’rsatish uchun foydalaniladigan texnik, dasturiy va boshqa vositalarni o’z ichiga olgan AGREGATOR dasturiy-apparat kompleksi.

2. SHARTNOMA PREDMETI

2.1. SHARTNOMA OPERATOR bilan ABONENT o’rtasida shartnoma asosida OPERATOR tizimi orqali shaxsiy hisobdan pul mablag’larini qaytarish to’g’risidagi farmoyishni bajarish bo’yicha axborot-texnik xususiyatga ega xizmatlar ko’rsatishda, xizmat ko’rsatuvchilarning xizmatlari uchun to’lov sifatida o’tkazish yo’li bilan yuzaga keladigan majburiy munosabatlarning umumiy shartlarini belgilaydi.
2.2. Tuzilgan shartnoma ochiq shartlar bilan shartnoma hisoblanadi. OPERATORning veb-saytida va/yoki OPERATOR tizimida ko’rsatilgan har bir xizmatning (xizmatning) muhim shartlari ABONENT uchun ushbu qoidalarda ko’rsatilgan usullar yordamida alohida onlayn tarzda tuziladi.

3. SHARTNOMANI TUZISH

3.1. Ushbu Oferta (Qoidalar) ABONENT tomonidan qabul qilingan deb hisoblanadi, OPERATOR va ABONENT o’rtasidagi Shartnoma ABONENT tomonidan Farmoyish berilgan paytdan boshlab tuzilgan (bu holda Farmoyish berish shartnoma tuzilgan holda bir vaqtning o’zida amalga oshiriladi). Tuzilgan shartnoma shartlari ABONENTning keyingi ulangan xizmatlariga nisbatan qo’llaniladi
3.2. ABONENT tomonidan OPERATORga Birinchi Farmoyishning Abonent qurilmasidan foydalangan holda taqdim etish, shu jumladan 3.4-bandda ko’rsatilgan amallarni bajarish. SHARTNOMA Abonentning ushbu Qoidalarga to’liq va so’zsiz roziligi hisoblanadi (Shartnoma shartlari).
3.3. Shaxsiy hisob raqamidan pul mablag’lari yechib olinishini tasdiqlaganda ABONENT ushbu qoidalar (SHARTNOMA) shartlari asosida SHARTNOMA tuzish to’g’risidagi taklifni qabul qiladi.
3.4. ABONENT, OPERATOR tizimida va/yoki AGREGATOR tizimida va/yoki operator saytida va/yoki AGREGATOR saytida va/yoki xizmat ko’rsatuvchining saytida va/yoki bank saytida, shu jumladan professional texnik vositalardan foydalangan holda, OPERATOR tizimining interfeys elementlari orqali buyruqlarni bajarish (SMS yuborish, tugmachalarni bosish, kliklash, belgi qo’yish), to’lovni amalga oshirish va boshqa shunga o’xshash harakatlar, tegishli tizimlarda ko’rsatilgan parametrlar va narxlarga muvofiq «Mobil to’lov» xizmatining Farmoyishi va/yoki faollashuvi munosabati bilan ABONENTning xohish-irodasini anglatadi.
3.5. ABONENT tomonidan ushbu qoidalarda (SHARTNOMADA) nazarda tutilgan konklyudent harakatlar amalga oshirilganda, abonent bankning oferta shartlari va AGREGATOR (AGREGATOR ofertasi) xizmatlarini taqdim etish shartlari to’g’risidagi kelishuvga rozi bo’lgan deb hisoblanadi.

4. UMUMIY QOIDALAR

4.1. OPERATOR ABONENTga «Mobil to’lov» xizmatidan foydalanish imkoniyatini beradi, ABONENT esa ushbu qoidalarda belgilangan shartlar va tartibda taqdim etilgan imkoniyatdan foydalanadi.
4.2. «Mobil to’lov» xizmati orqali ABONENT OPERATORga Xizmat ko’rsatuvchining xizmatlari uchun to’lov sifatida bir martalik yoki davriy asosda, Operator xizmatlari uchun kiritilgan pul mablag’lari hisobiga o’tkazish yo’li bilan ABONENTning shaxsiy hisobidan pul mablag’larini qaytarish to’g’risidagi farmoyishni yuboradi.

5. «MOBIL TO’LOV» XIZMATIDAN FOYDALANISH

5.1. «Mobil to’lov» xizmatidan foydalanish imkoniyati ABONENTga shartnoma tuzilgan paytdan boshlab, 3-bo’limga muvofiq taqdim etiladi va ABONENT «Mobil to’lov» xizmatidan foydalanishdan rad etgunga qadar, Qoidalarning 9-bo’limiga binoan hamda 7.9-bandiga muvofiq ABONENT tomonidan shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashga roziligi olinishi yoki 6.2.1-bandi va ushbu Qoidalarning 9-bo’limiga muvofiq OPERATOR tomonidan «Mobil to’lov» xizmati ulanishi to’xtatilgunga qadar.
5.2. ABONENT OPERATOR xizmatlari uchun ABONENT tomonidan ko’rsatilgan pul mablag’lari hisobidan xizmat ko’rsatuvchilarning xizmatlari uchun to’lov sifatida muntazam (davriy) asosda o’tkazish yo’li bilan mablag’larni shaxsiy hisobdan qaytarish bo’yicha topshiriqlarni o’z ichiga olgan OPERATORga farmoyishlarni shakllantirish va o’tkazish huquqiga ega. Bunday hollarda OPERATOR ABONENTdan muntazam (davriy) hisobdan chiqarishga rozilik oladi va «Mobil to’lov» (ushbu Shartnoma tuzish) xizmatini ulashda va hisob-kitoblarni amalga oshirishda ABONENTni yanada xabardor qiladi. Hisobdan yechilishlar to’g’risidagi ma’lumot ABONENT tomonidan ABONENT Shartnomasiga muvofiq OPERATOR tomonidan ko’rsatiladigan xizmatlar detalizatsiyasida olinishi mumkin. Muntazam yechilishlarni o’chirish uchun ABONENT 0611 telefon raqamiga qo’ng’iroq qilib murojaat qilgan holda amalga oshirilishi mumkin.
5.3. Agar ABONENT «Mobil to’lov» xizmatidan foydalanish niyatida bo’lsa va uning shaxsiy hisobida yetarli mablag’ bo’lmasa, ABONENT ushbu xizmatdan foydalanish imkoni yo’qligi haqida xabar oladi.
5.4. Shaxsiy hisobdagi pul mablag’lari boshqa ABONENTlarning shaxsiy hisob raqamlarida pul mablag’lari bilan birlashtirilmaydi va savdo ob’ekti hisoblanmaydi.
5.5. ABONENTning shaxsiy hisobida aks ettirilgan pul mablag’lari ABONENT shartnomasining amal qilish muddati davomida naqd pul shaklida olinishi mumkin emas. ABONENT shartnomasi bekor qilingan taqdirda, pul mablag’lari ABONENT Shartnomasida belgilangan tartibda abonentga qaytariladi.
5.6. ABONENTning shaxsiy hisobida aks ettirilgan pul mablag’lari saqlash muddati bo’yicha cheklovlarga ega emas va ABONENT shartnomasining amal qilish muddati davomida foydalanishi mumkin. ABONENT Shartnomasida OPERATOR tashabbusi bilan ABONENTda qarzi borligi sababli bekor qilingan taqdirda, ABONENTning shaxsiy hisobida qarz miqdoriga teng miqdorda aks ettirilgan pul mablag’lari ABONENTga taqdim etilgan OPERATOR xizmatlari uchun to’lovga yo’naltiriladi.
5.7. ABONENTning shaxsiy hisob raqamidagi pul mablag’lari bo’yicha foizlar hisoblanmaydi.
5.8. Farmoyishni shakllantirish imkoniyati uchun ABONENTning shaxsiy hisobida OPERATOR tomonidan belgilangan limitlar (cheklovlar) miqdorida OPERATORga ilgari OPERATOR xizmatlari uchun kiritgan ABONENTning shaxsiy hisobidan zarur pul mablag’larini o’tkazish to’g’risida tegishli Farmoyish yuborish yo’li bilan pul mablag’lari mavjudligi zarur. Shaxsiy hisobdagi pul mablag’lari yoki pul mablag’lari yetarli bo’lmagan taqdirda, ABONENT OPERATOR tomonidan belgilangan tartibda va OPERATOR saytida ko’rsatilgan tartibda shaxsiy hisobini to’ldirishi kerak. ABONENTning farmoyishi ABONENT qurilmasi (telefon, smartfon, planshet kompyuter va h.k.) yordamida elektron shaklda shakllantiriladi. Xizmat ko’rsatish shartlari (OPERATOR komissiyalari miqdori, shu jumladan) OPERATORning veb-saytiga joylashtiriladi. ABONENT «Mobil to’lov» xizmatidan foydalanishdan oldin ushbu ma’lumot bilan tanishish majburiyatini oladi.
5.9. ABONENTga quyidagi hollarda SMS xabar yuborish yoki boshqa yo’l bilan xabar berish sharti bilan Farmoyish bajarilmaydi yoki OPERATOR tomonidan to’xtatib qo’yiladi:
5.10. ABONENT ushbu qoidalarga muvofiq OPERATOR tomonidan belgilangan cheklovlar/limitlarga rioya qilmaydi, shu jumladan, Agar cheklovlar/limitlarga rioya etmaslik Farmoyish ijrosi natijasida yuzaga kelsa;
5.10.1. ABONENT tomonidan ushbu Qoidalar va/yoki OPERATORning ofertasi, shuningdek OPERATOR tomonidan jalb qilingan uchinchi shaxslar tomonidan mobil to’lov xizmati (AGGREGATOR, kredit tashkilotlari, protsessing markazlari va hk) ichidagi xizmatlarni taqdim etmaslik, abonent ushbu qoidalarga muvofiq farmoyishni shakllantirish va/yoki yuborish uchun zarur bo’lgan to’liq bajarilmaganligi;
5.10.2. ABONENT tomonidan OPERATORdan aloqa xizmatlari uchun ABONENT tomonidan ko’rsatilgan pul mablag’larini qaytarish imkoniyati to’g’risidagi tasdiqni ololmasligi;
5.10.3. OPERATOR xizmatlari uchun shaxsiy hisob raqamiga kiritilgan zarur pul mablag’larining mavjud emasligi, bunda ABONENT aloqa xizmatlari uchun chegirmalar shaklida shaxsiy hisob raqamiga tushgan mablag’larni qaytarish/o’tkazish to’g’risidagi farmoyishni shakllantirishga huquqiga ega emas;
5.10.4. OPERATORdan aloqa yoki javob yo’qligi.
5.10.5. OPERATORda jinoyat yo’li bilan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari talablarini ruxsatsiz tasarruf etish va/yoki buzish xavfi mavjudligiga ishonish uchun asoslar mavjud bo’lsa;
5.10.6. ABONENTda «Mobil to’lov» xizmatidan foydalanish bo’yicha amaldagi taqiq mavjudligi;
5.10.7. ABONENTda ABONENT shartnomasi bo’yicha OPERATORga qarzdorlik mavjudligi;
5.10.8. ABONENT shartnomasi shartlariga va/yoki O’zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi normalariga muvofiq OPERATOR tomonidan ABONENTga xizmatlar ko’rsatishni to’xtatib turish;
5.10.9. Qoidalarning 7-bo’limida nazarda tutilgan shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash uchun ABONENT tomonidan to’liq yoki qisman qaytarib olish/ roziligi;
5.10.10. «Mobil to’lov» Xizmatidan foydalanish OPERATORning boshqa xizmatlari ulanganligi sababli amal qilmaydi.
5.11. Agar Qoidalarning 5.10-bandida ko’rsatilgan holatlar mavjud bo’lmasa, OPERATOR ABONENTning buyrug’ini bajarish bo’yicha axborot-texnik xizmatlarni amalga oshiradi, shuningdek, ABONENTning shaxsiy hisob raqamidan pul miqdorini xizmat ko’rsatuvchi xizmatlari uchun to’lov sifatida darhol qaytarib beradi.
5.12. Farmoyishning bajarilishi muvaffaqiyatli/muvaffaqiyatsiz bo’lgan taqdirda, OPERATOR taklif shartlariga muvofiq ABONENTga pul mablag’larini qaytarish/o’tkazish natijalari to’g’risida xabar beradi.
5.13. «Mobil to’lov» xizmati doirasida ABONENTlar tomonidan amalga oshirilgan o’tkazmalar bo’yicha barcha ko’rsatkichlar O’zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq OPERATOR tomonidan belgilangan o’tkazmalarning ruxsat etilgan miqdorlari limitlari doirasida umumlashtiriladi.

6. TOMONLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

6.1. OPERATOR quyidagilarga javobgar hisoblanadi:
6.1.1. ABONENTga «Mobil to’lov» xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etish, agar Ushbu qoidalarda belgilangan hollar bundan mustasno.
6.1.2. Ushbu Qoidalarning joriy versiyasini OPERATOR saytida e’lon qilish.
6.1.3. ABONENT haqidagi ma’lumotlar maxfiyligini ta’minlash. Abonent o’z hisob ma’lumotlari va shaxsiy ma’lumotlarini uchinchi shaxslarga oshkor qilgani sababli abonent tomonidan ko’rilgan har qanday zarar uchun Operator javobgar bo’lmaydi.
6.2. OPERATOR quyidagi huquqlarga ega:
6.2.1. «Mobil to’lov» xizmati yoki uning bir qismini istalgan vaqtda bir tomonlama suddan tashqari tartibda ushbu qoidalar (Shartnoma) ga muvofiq taqdim etishni to’xtatish yoki undan foydalanish tartibini o’zgartirish. ABONENTga «Mobil to’lov» xizmatidan foydalanish imkoniyati berilganligi bekor qilingan taqdirda, shaxsiy hisobdagi barcha mablag’lar ABONENT tomonidan abonent shartnomasining amal qilish muddati davomida aloqa xizmatlarini to’lash uchun operatorning amaldagi tarif rejalariga muvofiq amalga oshirilishi mumkin, Agar ABONENT shartnomasi yoki O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida boshqacha tartib nazarda tutilmagan bo’lsa.
6.2.2. «Mobil to’lov» xizmati doirasida o’tkazmalar miqdori bo’yicha limitlar (cheklovlar) ni belgilash. OPERATOR tomonidan belgilangan limitlarning (cheklovlarning) haqiqiy hajmi bilan ABONENT OPERATOR saytida tanishish mumkin.
6.2.3. «Mobil to’lov» xizmati doirasida xizmatlar ko’rsatish uchun OPERATOR uchinchi shaxslarni (AGREGATORlar, kredit tashkilotlari, protsessing markazlari va h.k.) jalb qilish huquqiga ega.
6.2.4. Jinoiy yo’l bilan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari talablarini bajarish maqsadida «Mobil to’lov» xizmati doirasida xizmatlar ko’rsatishda ABONENTdan harakatlarni amalga oshirish va/yoki ma’lumot so’rash.

6.3. ABONENT quyidagilarga javobgar hisoblanadi:
6.3.1. Ushbu qoidalarda belgilangan talablarni bajarish.
6.3.2. ABONENT o’z shaxsiy ma’lumotlari, shu jumladan, familiyasi, ismi, otasining ismi, shaxsini tasdiqlovchi hujjat rekvizitlari o’zgarganligi to’g’risida OPERATORni o’z vaqtida xabardor qilishi shart.
6.3.3. ABONENT faqat unga tegishli bo’lgan ABONENT qurilmasidan farmoyishlarni yuborishi va OPERATOR tomonidan ABONENTga biriktirilgan identifikatorlardan foydalangan holda, bunday farmoyishlarni o’z ABONENT qurilmasidan va uchinchi shaxslar tomonidan abonent identifikatorlaridan foydalangan holda shakllantirishga urinishni to’xtatishi shart.
6.3.4. O’zbekiston Respublikasi qonunchiligining, xususan, jinoiy yo’l bilan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi talablariga rioya qilish.
6.3.5. OPERATOR tomonidan «Mobil to’lov» xizmati doirasida xizmatlar ko’rsatish uchun jalb etiladigan uchinchi shaxslarning (Aggregator, kredit tashkilotlari, qayta ishlash markazlari va h.k.) ofertalarini tanishishi va qabul qilishi.

7. SHAXSIY MA’LUMOTLAR

7.1. Qoidalarga rozilik bergan holda, ABONENT OPERATORga va har bir bankga o’z roziligini beradi, agar ular va OPERATOR o’rtasida tegishli kelishuv tuzilgan bo’lsa, uning shaxsiy ma’lumotlarini ushbu bo’lim qoidalari va O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari talablariga muvofiq shaxsiy ma’lumotlar sohasida qayta ishlashga roziligini beradi (02.07.2019 yil O’RQ 547-sonli buyruq).
7.2. ABONENT o’z ABONENT uskunalari yoki boshqa qurilmalari yordamida «Mobil to’lov» xizmatidan foydalanish maqsadida OPERATORga o’zining shaxsiy ma’lumotlarini (shu jumladan, «Mobil to’lov» xizmatini olishda foydalaniladigan telefon raqamini) qayta ishlashga rozilik beradi. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash shaxsiy ma’lumotlar bilan bog’liq harakatlar (operatsiyalar), shu jumladan abonent va ko’rsatilgan xizmatlar haqida shaxsiy ma’lumotlar va ma’lumotlarni to’plash, tizimlashtirish, yig’ish, saqlash, aniqlashtirish (yangilash, o’zgartirish), foydalanish, uzatish (shu jumladan taqdim etish), shaxssizlashtirish, bloklash, yo’q qilish, abonentning shaxsiy hisobidan pul mablag’larini qaytarish yoki mobil qurilmalar uchun (masalan, Apple Store yoki Google Play kabi) elektron ilovalar do’konlari egalariga va abonent xizmatlarini to’lashni istagan boshqa Xizmat ko’rsatuvchilarga ma’lumotlarni uzatish bo’yicha buyruqni bajarish jarayonida Bankka barcha ma’lumotlarni uzatish. OPERATOR ABONENTning shaxsiy ma’lumotlarining maxfiyligini va xavfsizligini ta’minlaydi. Shaxsiy ma’lumotlarning maxfiyligi O’zbekiston Respublikasi qonunchiligi va OPERATORning bank va boshqa uchinchi shaxslar bilan tuzilgan shartnomasi bilan kafolatlanadi, ularning tovarlari, ishlari, xizmatlari abonent tomonidan «Mobil to’lov» xizmatidan foydalanish orqali to’lanadi.
7.3. ABONENT ushbu qoida shartlariga rozilik bildirib, ongli ravishda harakat qiladi va uning quyidagi shaxsiy ma’lumotlarini qayta ishlashga rozi ekanligini tasdiqlaydi:
1) ABONENTning familiyasi, ismi, otasining ismi;
2) ABONENTning shaxsini tasdiqlovchi hujjatning tafsilotlari (seriya, raqam, sana va berish organi);
3) OPERATOR aloqa xizmatlarini ko’rsatishda foydalaniladigan ABONENTni va uning oxirgi ABONENT qurilmasini bevosita yoki bilvosita aniqlash imkonini beruvchi telefon raqami va boshqa ma’lumotlar:
4) tug’ilgan sana;
5) yashash joyi (ro’yxatga olish) yoki yashash joyi manzili.
7.4. ABONENT Qoidalarning 7.4-bandida ko’rsatilgan shaxsiy ma’lumotlar ro’yxatini tasdiqlaydi va qabul qiladi. Qoidalarning 7.6-bandida belgilangan shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash maqsadlari mazmuni va hajmiga mos keladi.
7.5. ABONENTning shaxsiy ma’lumotlarini qayta ishlashga roziligi Operator, bank va AGREGATOR tomonidan shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashga nisbatan quyidagi maqsadlarda taqdim etiladi:
7.6.1. ABONENT va OPERATOR o’rtasida ushbu Qoidalar asosida tuzilgan Shartnomani tuzish va ijro etish, shu jumladan OPERATOR ushbu qoidalarga muvofiq Bank bilan hamkorlik qilish;
7.6.2. BANK va/yoki OPERATOR tomonidan BANK topshirig’iga binoan abonentni jinoiy yo’l bilan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida belgilangan qoidalarga muvofiq soddalashtirilgan identifikatsiya qilish.
7.6.3. OPERATOR, BANK va AGREGATOR tomonidan ABONENTga axborot-ma’lumot xizmati ko’rsatish, shu jumladan ma’lumotlar va ma’lumotlarni raqamli va raqamli bo’lmagan shaklda tayyorlash va uzatish, shuningdek aloqa tarmoqlari orqali yoki ulardan foydalanmasdan, ABONENTlarni xabardor qilish uchun.
7.6.4. ABONENTlarning ushbu qoidalar va Shartnoma bilan bog’liq da’volarini ko’rib chiqish hamda ushbu Qoidalar asosida vujudga kelgan ABONENT majburiyatlarini majburiy bajarish bo’yicha choralar ko’rish maqsadida.
7.7. Ushbu rozilik doirasida ABONENT shaxsiy ma’lumotlar va harakatlarni ABONENTning shaxsiy ma’lumotlari bilan ishlashning quyidagi usullarini amalga oshirishga rozilik beradi: yig’ish, yozish, tizimlashtirish, to’plash, saqlash, aniqlashtirish (yangilash, o’zgartirish), chiqarib olish, foydalanish, shaxssizlashtirish, uzatish (shu jumladan yuqorida ko’rsatilgan shaxslarga), shaxssizlashtirish, bloklash, yo’q qilish, o’chirish. Abonent o’zining shaxsiy ma’lumotlarini qayta ishlash OPERATOR yoki ushbu bandda u avtomatizatsiya vositalaridan, shu jumladan to’liq avtomatik rejimda va avtomatizatsiya vositalaridan foydalanmasdan shaxsiy ma’lumotlarni uzatishga rozilik bergan shaxslar tomonidan amalga oshirilishiga rozilik beradi.
7.8. OPERATOR ABONENTning shaxsiy ma’lumotlarining maxfiyligi va saqlanishini OPERATORning mahalliy me’yoriy hujjatlari va O’zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq maxfiyligini va himoya qilinishini kuzatish, ABONENTning roziligi asosida yoki O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida belgilangan hollarda abonentning shaxsiy ma’lumotlarini uchinchi shaxslarga taqdim etmaslik, ABONENTning shaxsiy ma’lumotlarini qonunga xilof yoki tasodifiy foydalanishdan himoya qilish, ularni yo’q qilish, o’zgartirish, blokirovka qilish, nusxa ko’chirish, , abonentning shaxsiy ma’lumotlarini tarqatish, shuningdek abonentning shaxsiy ma’lumotlariga nisbatan boshqa noqonuniy xatti-harakatlardan.
7.9. ABONENT OPERATOR yoki yuqorida ko’rsatilgan shaxslar tomonidan shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashga va(yoki) yuqorida ko’rsatilgan shaxslarga OPERATORga yozma xabarnoma yuborish yoki OPERATOR tomonidan ABONENT e’tiboriga yetkazilgan boshqa usullar orqali Qoidalarning ushbu bo’limiga muvofiq taqdim etilgan shaxsiy ma’lumotlarni uzatishga o’z roziligini qaytarib olish huquqiga ega. ABONENT shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash va(yoki) uzatish uchun rozilik bekor qilingan taqdirda, ABONENT tomonidan «Mobil to’lov» xizmatidan foydalanish imkoni bo’lmaydi va OPERATOR ABONENTga tomonidan «Mobil to’lov» xizmatidan foydalanish imkoniyatini berishga majbur bo’lmaydi.
7.10. ABONENT ushbu qoidalarga muvofiq OPERATORga taqdim etilgan shaxsiy ma’lumotlarini qayta ishlashga roziligi ushbu Qoidalar asosida tuzilgan Shartnomaning amal qilish muddati davomida, shuningdek, Qoidalardan (Shartnoma) kelib chiqadigan majburiyatlar bo’yicha da’vo muddatlari tugagunga qadar amal qiladi.

8. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

8.1. Ushbu shartnoma bo’yicha majburiyatlarning bajarilmagani yoki lozim darajada bajarilmagani uchun tomonlar ushbu qoidalar va O’zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi shartlariga muvofiq javobgar bo’ladilar.
8.2. Abonent ushbu qoidalarda va/yoki O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida belgilangan talablarni buzgan taqdirda OPERATOR ABONENTga «mobil to’lov» xizmatidan foydalanish imkoniyatini vaqtincha to’xtatish huquqini o’zida saqlab qoladi.
8.3. OPERATOR ABONENT oldida texnik platformalar va transport tarmoqlari yoki aloqa tarmoqlarining ishida kechikishlar va uzilishlarga javobgar bo’lmaydi.
8.4. ABONENT o’z Abonent qurilmasi orqali, shuningdek, ABONENT qurilmalarida o’rnatilgan maxsus ilovalar va dasturlar yordamida yoki abonentning web-saytlarida «Mobil to’lov» xizmatidan foydalangan holda identifikatsiya/autentifikatsiya ma’lumotlari yordamida OPERATOR tomonidan abonent qurilmasining yo’qolishi (kompromentatsiyasi) va/yoki «Mobil to’lov» xizmatidan foydalanishni ta’minlovchi ABONENT ma’lumotlari to’g’risida tegishli xabarnoma olingan paytgacha javobgar bo’ladi. Agar u OPERATOR tomonidan ABONENTdan ushbu Qoidalar bilan belgilangan usullar bilan olingan bo’lsa, buyurtma ABONENTdan olingan va ABONENTning xohish-irodasini o’z ichiga olgan hisoblanadi.
8.5. OPERATOR xizmat ko’rsatuvchilar tomonidan ABONENTga ko’rsatiladigan tovarlar, ishlar, xizmatlar sifati uchun javobgar emas.
8.6. ABONENT o’zi tashkil etgan Farmoyishlari uchun mustaqil ravishda javobgar bo’ladi.
8.7. ABONENTda uning oxirgi Abonent qurilmasi (telefon, smartfon va boshqa, shuningdek, ABONENTning telefon raqami bilan SIM-karta) yo’qolgan, o’g’irlangan yoki boshqa hollarda ABONENT ushbu Abonent uskunasidan/SIM-kartadan uchinchi shaxslar foydalanishi bilan bog’liq barcha xavflarni OPERATOR tomonidan ABONENTdan ushbu telefon/ SIM-karta raqamiga xizmat ko’rsatishni to’xtatish to’g’risidagi ariza olingan vaqtgacha olib boradi.
8.8. OPERATOR bank faoliyatini amalga oshirmaydi (bank kartalari bo’yicha hisobdan chiqarish/hisob-kitob qilish va boshqa bank operatsiyalari), ABONENTning uchinchi shaxslar (xizmat ko’rsatuvchilar) oldidagi pul majburiyatlarini bajarish uchun javobgar bo’lmaydi.

9. «MOBIL TO’LOV» XIZMATINI O’CHIRISH

9.1. ABONENT «Mobil to’lov» xizmatidan o’chirilishi ushbu Qoidalarda belgilangan tartibda amalga oshirilishi mumkin.
9.2. OPERATOR shartnomani O’zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligida nazarda tutilgan tartibda bekor qilishga haqlidir, bu haqda ABONENT OPERATOR tizimi va/yoki OPERATOR sayti interfeysi orqali, elektron pochta manzili yoki boshqa yo’l bilan xabardor qiladi.
9.3. OPERATOR tashabbusi bilan ABONENT «Mobil to’lov» xizmatidan ABONENT tomonidan ushbu Qoidalarning shartlari lozim darajada bajarilmaganligi asosida uzib qo’yilishi mumkin.
9.4. Shartnoma ABONENTning tashabbusi bilan OPERATORga yozma ariza berish yo’li bilan yoki OPERATOR telefon raqamiga 0611 orqali murojaat qilib muddatidan oldin bekor qilinishi mumkin.
9.5. ABONENT bilan shartnoma bekor qilingan taqdirda «Mobil to’lov» xizmati o’chiriladi.

10. BOSHQA SHARTLAR

10.1. Ushbu qoidalarda bevosita nazarda tutilmagan boshqa barcha hollarda ABONENT va OPERATOR Abonent shartnomasiga va O’zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga amal qiladi.
10.2. Shartnoma u tuzilgan paytdan boshlab Qoidalarning 3-bo’limida ko’rsatilgan tartibda kuchga kiradi va O’zbekiston Respublikasi shartnomasiga va qonun hujjatlariga muvofiq uning amal qilish muddati tugagunga qadar noma’lum muddatga amal qiladi.
10.3. OPERATOR Oferta (Qoidalar) shartlarini O’zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga ruxsat berilgan darajada o’zgartirish va/yoki to’ldirish, shuningdek istalgan vaqtda Oferta (Qoidalarni) bekor qilish huquqiga ega. Oferta (Qoidalar) o’zgartirish sanasi OPERATOR tizimida va/yoki Oferta (Qoidalar) ning yangi tahrirdagi OPERATOR saytida e’lon qilingan sana hisoblanadi. ABONENT operator tizimida va/yoki OPERATOR saytida e’lon qilingan Oferta (Qoidalar) ning amaldagi tahririyati va Shartnoma tuzilguncha va «Mobil to’lov» xizmati faollashtirguniga qadar har bir xizmatning shartlari bilan tanishishi kerak.
10.4. Ushbu Shartnomani tuzish va Shartnoma doirasida harakatlarni amalga oshirish orqali Oferta (Qoidalar) ga kiritilgan o’zgartirishlar kuchga kirgandan so’ng «Mobil to’lov» xizmatidan foydalanganda ABONENT Shartnomaga tegishli o’zgartish va/yoki qo’shimchalar bilan rozi ekanligini va yangi tahrirdagi Shartnoma (Qoidalar) ni to’liq va istisnosiz qabul qilishini anglatadi.
10.5. Shartnoma ABONENT va OPERATOR o’rtasida «Mobil to’lov» xizmatiga nisbatan kelishilgan barcha shartlarni taqdim etadi, agar taraflar to’g’ridan-to’g’ri kelishilmagan bo’lsa, ABONENT va OPERATOR o’rtasida Shartnoma predmetiga nisbatan avvalgi barcha kelishuvlar, kafolatlar va har qanday kelishuvni almashtiradi.
10.6 «Mobil to’lov» xizmatining narxi va boshqa shartlar haqida qo’shimcha ma’lumot olish uchun OPERATORning www.beeline.uz rasmiy veb-saytidagi elektron manzili orqali tanishish mumkin.

11. TOMONLARNING REKVIZITLARI
Operator:
«Unitel» MChJ

Manzil: Tashkent sh, Buxoro ko’chasi, 1-uy
«UNITEL» MChJ
Tel: 713730330
e-mail: gra@beeline.uz
Bankning nomi:
O’zb.Res.TIF Milliy bank TShBB
MFO: 00451
h/r: 20208000700971325001
INN:201838002
OKED: 61200

Xizmat ko’rsatuvchilar:
UZPAYNET MChJ
Toshkent 100021, Furqat ko’chasi, 10
maxsus hisob: 22 604 000 904 445 936 555
«Xalq banki» AK OPERU TShF
Bank kodi 01132
STIR: 205916449 OKED: 82990
Tel.: (99871) 202-07-07, Faks: (99871) 244-67-04.
e-mail: info@paynet.uz

AK «Aloqabank»
Manzil: 100047, A.Temur ko’ch. Toshkent sh., 4
H/R 1610300090000401001
Bank kodi: 00401,
STIR:200829053,
OKED: 96120
Telefon: (+99871) 232-83-77
E-mail: e-commerce@aloqabank.uz