Ulanish hududlari

Uy 1           Uy 14            Uy 30            Uy 45

Uy 3           Uy 15            Uy 31            Uy 46

Uy 4           Uy 16            Uy 32            Uy 47

Uy 5           Uy 17            Uy 35            Uy 48

Uy 6           Uy 18            Uy 36            Uy 49

Uy 7           Uy 22            Uy 37            Uy 50

Uy 8           Uy 24            Uy 38            Uy 51

Uy 9            Uy 26            Uy 39            Uy 52

Uy 11          Uy 27            Uy 41            Uy 53

Uy 12          Uy 28            Uy 42            Uy 54

Uy 13          Uy 29            Uy 44            Uy 69

Uy 1Б                               Uy 12

Uy 3                                 Uy 12А

Uy 3B                               Uy 13

Uy 4B                               Uy 13А

Uy 5                                 Uy 15

Uy 6                                 Uy 16

Uy 7 (9-ти этаж.)           Uy 17

Uy 8                                 Uy 21

Uy 10А                            Uy 23

Uy 11                               Uy 24

Uy 11А                             Uy 18

                                          Uy 29

Дом 1                  Дом 15            Дом 27

Дом 1А               Дом 16            Дом 28

Дом 2                  Дом 17            Дом 30

Дом 3                  Дом 18            Дом 31

Дом 4                  Дом 20            Дом 32

                             Дом 21            Дом 33

Дом 6                  Дом 23

Дом 11А             Дом 24

Дом 12               Дом 25

Дом 14               Дом 26

Дом 1                   Дом 44                 Дом 58                 Дом 72

Дом 1А                 Дом 45                Дом 59                 Дом 73

Дом 2                   Дом 46                 Дом 60                 Дом 74

Дом 2А                 Дом 47                Дом 61                 Дом 75

Дом 34                 Дом 48                 Дом 62                 Дом 76

Дом 35                 Дом 49                 Дом 63                 Дом 77

Дом 36                 Дом 50                 Дом 64                 Дом 78

Дом 37                 Дом 53                 Дом 65                 Дом 79

Дом 38                 Дом 54                 Дом 66                 Дом 80

Дом 39                 Дом 55                 Дом 69                 Дом 81

Дом 40                 Дом 56                 Дом 70                 Дом 82

Дом 41                 Дом 57                 Дом 71

Дом 84               Дом 94                Дом 116

Дом 85               Дом 95                Дом 117

Дом 86               Дом 96                Дом 118

Дом 87               Дом 97                Дом 118А

Дом 88               Дом 98                Дом 120

Дом 89               Дом 99                Дом 120А

Дом 90               Дом 111              Дом 121

Дом 92               Дом 113              Дом 122

Дом 93               Дом 114              Дом 122А

Дом 1                  Дом 22               Дом 46

Дом 3                 Дом 25               Дом 47

Дом 4                 Дом 26               Дом 49

Дом 5                 Дом 29               Дом 50

Дом 6                 Дом 30               Дом 51

Дом 7                 Дом 31               Дом 52

Дом 8                 Дом 33               Дом 54

Дом 9                 Дом 34               Дом 55

Дом 10               Дом 37               Дом 56

Дом 15               Дом 38               Дом 57

Дом 16               Дом 39               Дом 58

Дом 19               Дом 40               Дом 59

Дом 20               Дом 41               Дом 60

Дом 21               Дом 42

                            Дом 45

Дом 1                 Дом 24               Дом 46               Дом 63

Дом 2                 Дом 25               Дом 47               Дом 64

Дом 3                 Дом 27               Дом 48               Дом 66

Дом 4                 Дом 28               Дом 49               Дом 70

Дом 5                 Дом 29               Дом 50               Дом 71

Дом 7                 Дом 30               Дом 51               Дом 72

Дом 8                 Дом 31               Дом 51а              Дом 73

Дом 9                 Дом 32               Дом 52               Дом 74

Дом 10               Дом 33               Дом 53               Дом 75

Дом 11               Дом 34               Дом 54               Дом 76

Дом 13               Дом 35               Дом 55               Дом 78

Дом 14               Дом 36               Дом 56               Дом 79

Дом 15               Дом 37               Дом 57               Дом 80

Дом 16               Дом 40               Дом 58               Дом 81

Дом 18               Дом 42               Дом 59               Дом 82

Дом 19               Дом 43               Дом 60

Дом 22               Дом 44               Дом 61

Дом 23               Дом 45               Дом 62

Дом 1                  Дом 12

Дом 2                 Дом 13

Дом 4                 Дом 14

Дом 5                 Дом 15

Дом 6                 Дом 16

Дом 7                 Дом 17

Дом 8                 Дом 18

Дом 9                 Дом 19

Дом 10               Дом 28

Дом 11

Дом 2                 Дом 22               Дом 45

Дом 3                 Дом 23               Дом 46

Дом 4                 Дом 24               Дом 47

Дом 5                 Дом 25               Дом 48

Дом 6                 Дом 26               Дом 49

Дом 8                 Дом 27               Дом 52

Дом 9                 Дом 28               Дом 54

Дом 10               Дом 29               Дом 57

Дом 11               Дом 30               Дом 58

Дом 15               Дом 31               Дом 63

Дом 16               Дом 32               Дом 64

Дом 17               Дом 37               Дом 65

Дом 19               Дом 40               Дом 67

Дом 20               Дом 41               Дом 68

Дом 21               Дом 44               Дом 69

Дом 1

Дом 2

Дом 3

Дом 7

Дом 8

Дом 10

Дом 11

Дом 12

Дом 45б

Дом 1                 Дом 11               Дом 30               Дом 48

Дом 2                 Дом 13               Дом 32               Дом 49

Дом 2a               Дом 16               Дом 33               Дом 50

Дом 3                 Дом 17               Дом 34               Дом 51

Дом 4                 Дом 17а              Дом 37               Дом 52

Дом 5                 Дом 18               Дом 38               Дом 53

Дом 5a               Дом 20               Дом 39               Дом 54

Дом 6                 Дом 22               Дом 39а              Дом 55

Дом 6a               Дом 23               Дом 40               Дом 56

Дом 6б               Дом 25               Дом 43               Дом 57

Дом 8                 Дом 26               Дом 44               Дом 58

Дом 8a               Дом 27               Дом 45

Дом 9                 Дом 28               Дом 45а

Дом 10               Дом 29               Дом 46

Дом 1                 Дом 18               Дом 35               Дом 53

Дом 2                 Дом 19               Дом 36               Дом 54

Дом 3                 Дом 20               Дом 37               Дом 55

Дом 4                 Дом 21               Дом 38               Дом 56

Дом 5                 Дом 22               Дом 39               Дом 57

Дом 6                 Дом 23               Дом 40               Дом 58

Дом 7                 Дом 24               Дом 41               Дом 59

Дом 8                 Дом 25               Дом 42               Дом 60

Дом 9                 Дом 26               Дом 43               Дом 61

Дом 10               Дом 27               Дом 44               Дом 63

Дом 11               Дом 28               Дом 45               Дом 64

Дом 12               Дом 29               Дом 46               Дом 65

Дом 13               Дом 30               Дом 47               Дом 66

Дом 14               Дом 31               Дом 49               Дом 67

Дом 15               Дом 32               Дом 50               Дом 68

Дом 16               Дом 33               Дом 51               Дом 69

Дом 17               Дом 34               Дом 52

Дом 1               Дом 19

Дом 2               Дом 20

Дом 3               Дом 21

Дом 4               Дом 22

Дом 5               Дом 23

Дом 6               Дом 24

Дом 7               Дом 25

Дом 8               Дом 26

Дом 9               Дом 27

Дом 13             Дом 28

Дом 14             Дом 29

Дом 15             Дом 32

Дом 16             Дом 33

Дом 17             Дом 34

Дом 18

Дом 1             Дом 28           Дом 51           Дом 81

Дом 2             Дом 29           Дом 52           Дом Г-38-1

Дом 3             Дом 30           Дом 53           Дом Г-38-2

Дом 4             Дом 31           Дом 54           Дом Г-38-3

Дом 5             Дом 32           Дом 55           Дом Г-38-4

Дом 6             Дом 33           Дом 56           Дом Г-38-5

Дом 7             Дом 34           Дом 57           Дом Г-64-1

Дом 8             Дом 35           Дом 58           Дом Г-64-2

Дом 9             Дом 36           Дом 59           Дом Г-64-3

Дом 10           Дом 37           Дом 60           Дом Г-64-4

Дом 11           Дом 38           Дом 61           Дом Г-64-5

Дом 12           Дом 39           Дом 62           Дом Г-64-6

Дом 13           Дом 40           Дом 63           Дом Г-64-7

Дом 14           Дом 41           Дом 69           Дом Г-24-1

Дом 15           Дом 42           Дом 70           Дом Г-24-2

Дом 16           Дом 43           Дом 71           Дом Г-24-3

Дом 17           Дом 44           Дом 74           Дом Г-24-4

Дом 18           Дом 45           Дом 75           Дом Г-24-5

Дом 19           Дом 46           Дом 76           Дом Г-24-6

Дом 20           Дом 47           Дом 77           Дом Г-24-7

Дом 21           Дом 48           Дом 78           Дом Г-24-8

Дом 26           Дом 49           Дом 79           Дом Г-24-9

Дом 27           Дом 50           Дом 80           Дом Г-24-10

Дом 3               Дом 22             Дом 72

Дом 4               Дом 23             Дом 73

Дом 5               Дом 24             Дом 74

Дом 10             Дом 25             Дом 75

Дом 110           Дом 26             Дом 76

Дом 11             Дом 27             Дом 77

Дом 12             Дом 28             Дом 78

Дом 16             Дом 29             Дом 79

Дом 17             Дом 64             Дом 80

Дом 18             Дом 65             Дом 81

Дом 19             Дом 66             Дом 82

Дом 20             Дом 67             Дом 83

Дом 21             Дом 71             Дом 124

Дом 1               Дом 14

Дом 2               Дом 15

Дом 3               Дом 16

Дом 4               Дом 17

Дом 5               Дом 18

Дом 6               Дом 19

Дом 7               Дом 20

Дом 8               Дом 21

Дом 9               Дом 22

Дом 10             Дом 23

Дом 11             Дом 24

Дом 12             Дом 25

Дом 13             Дом 26

Дом 1

Дом 2

Дом 3

Дом 4

Дом 5

Дом 6

Дом 7

Дом 8

Дом 9

Дом 63

Дом 65

Дом 29

Дом 77

Дом 79

Дом 81

Дом 83

Дом 90

Дом 1

Дом 1А

Дом 2

Дом 3

Дом 4

Дом 5

Дом 6

Дом 7

Дом 1

Дом 2

Дом 3

Дом 4

Дом 9

Дом 11

Дом 13

Дом 1

Дом 2

Дом 3

Дом 4

Дом 1

Дом 3

Дом 5

Дом 2

Дом 3

Дом 1                Дом 10/1

Дом 2                Дом 63

Дом 3                Дом 65

Дом 5                Дом 77

Дом 6                Дом 79

Дом 7                Дом 81

Дом 8                Дом 83

Дом 9

Дом 1                Дом 17

Дом 2                Дом 18

Дом 3                Дом 19

Дом 4                Дом 20

Дом 5                Дом 21

Дом 6                Дом 22

Дом 7                Дом 23

Дом 8                Дом 24

Дом 9                Дом 25

Дом 10              Дом 26

Дом 11              Дом 27

Дом 12              Дом 28

Дом 13              Дом 29

Дом 14              Дом 76

Дом 15              Дом 78

Дом 16

Дом 1                 Дом 11

Дом 2                 Дом 12

Дом 3                 Дом 13

Дом 4                 Дом 14

Дом 5                 Дом 15

Дом 6                 Дом 16

Дом 7                 Дом 17

Дом 8                 Дом 18

Дом 9                 Дом 19

Дом 10               Дом 20

ул. Олтинтепа, дом 2

Дом 1                 Дом 17

Дом 1А              Дом 18

Дом 2                 Дом 19

Дом 2А              Дом 20

Дом 3                 Дом 21

Дом 3А              Дом 22

Дом 4                 Дом 23

Дом 4/5             Дом 24

Дом 5                 Дом 25

Дом 6                 Дом 26

Дом 6/7              Дом 27

Дом 7                 Дом 28

Дом 9                 Дом 29

Дом 10               Дом 30А

Дом 11               Дом 30Б

Дом 12               Дом 30В

Дом 13               Дом 31

Дом 16

площадь Х.Алимджана, дом 10а

площадь Х.Алимджана, дом 13а

ATS 120/140          ATS 241            ATS 255/254           ATS 274/275

ATS 216                  ATS 242            ATS 256                   ATS 276

ATS 228                  ATS 243            ATS 258/257           ATS 277

ATS 222/223          ATS 244            ATS 261                   ATS 278

ATS 224/221           ATS 245            ATS 263                  ATS 279

ATS 225                   ATS 246            ATS 264                  ATS 290/292

ATS 229                   ATS 247            ATS 265/266          ATS 291/293

ATS 233                   ATS 248            ATS 267/268          ATS 295

ATS 234/235           ATS 250            ATS 269                  ATS 296

ATS 237                   ATS 251            ATS 272                  ATS 297/294

ATS 240                   ATS 253            ATS 298                 

Дом 1                 Дом 18

Дом 2                 Дом 19

Дом 3                 Дом 20

Дом 4                  Дом 21

Дом 5                  Дом 22

Дом 6                  Дом 23

Дом 7                  Дом 27

Дом 8                  Дом 28

Дом 9                  Дом 29

Дом 10                Дом 30

Дом 11                Дом 32

Дом 12                Дом 33

Дом 13                Дом 34

Дом 14                Дом 35

Дом 15                Дом 36

Дом 16                Дом 37

Дом 17

Дом 1                   Дом 17

Дом 2                   Дом 18

Дом 3                   Дом 19

Дом 4                   Дом 20

Дом 5                   Дом 21

Дом 6                   Дом 22

Дом 7                   Дом 23

Дом 8                   Дом 24

Дом 9                   Дом 25

Дом 10                 Дом 26

Дом 11                 Дом 27

Дом 12                 Дом 28

Дом 13                 Дом 29

Дом 14                 Дом 30

Дом 15                Дом 31

Дом 16

Дом 1               Дом 19

Дом 2               Дом 20

Дом 3               Дом 21

Дом 4               Дом 22

Дом 5               Дом 23

Дом 6               Дом 24

Дом 7               Дом 25

Дом 8               Дом 26

Дом 9               Дом 27

Дом 10             Дом 28

Дом 11             Дом 29

Дом 12             Дом 30

Дом 13             Дом 31

Дом 14             Дом 32

Дом 15             Дом 33

Дом 16             Дом 34

Дом 17             Дом 35

Дом 18             Дом 36

Дом 1                Дом 22

Дом 2                Дом 23

Дом 3                Дом 24

Дом 4                Дом 25

Дом 5                Дом 26

Дом 6                Дом 27

Дом 7                Дом 28

Дом 8                Дом 29

Дом 10              Дом 30

Дом 11              Дом 31

Дом 15              Дом 32

Дом 16              Дом 33

Дом 17              Дом 34

Дом 18              Дом 35

Дом 19              Дом 36

Дом 20              Дом 37

Дом 21

Дом 3              Дом 21

Дом 4             Дом 22

Дом 5             Дом 23

Дом 6             Дом 24

Дом 7             Дом 25

Дом 8             Дом 26

Дом 9             Дом 27

Дом 10           Дом 28

Дом 11           Дом 29

Дом 12           Дом 30

Дом 13           Дом 31

Дом 14           Дом 32

Дом 15           Дом 33

Дом 16           Дом 34

Дом 17           Дом 35

Дом 18           Дом 36

Дом 19           Дом 37

Дом 20

Дом 1               Дом 20

Дом 2               Дом 21

Дом 3               Дом 22

Дом 4               Дом 23

Дом 5               Дом 24

Дом 6               Дом 25

Дом 7               Дом 26

Дом 8               Дом 27

Дом 9               Дом 27А

Дом 10             Дом 27Б

Дом 11             Дом 27В

Дом 13             Дом 28

Дом 14             Дом 29

Дом 15             Дом 30

Дом 16             Дом 31

Дом 17             Дом 32

Дом 18             Дом 33

Дом 1                Дом 17              Дом 32

Дом 2                Дом 18              Дом 33

Дом 3                Дом 19              Дом 34

Дом 4                Дом 20              Дом 35

Дом 5                Дом 21              Дом 36

Дом 6                Дом 22              Дом 37

Дом 7                Дом 23              Дом 38

Дом 8                Дом 24              Дом 39

Дом 9                Дом 25              Дом 40

Дом 10              Дом 26              Дом 41

Дом 11              Дом 27              Дом 42

Дом 12              Дом 28              Дом 43

Дом 13              Дом 28a             Дом 44

Дом 14              Дом 29a             Дом 45

Дом 15              Дом 30

Дом 16              Дом 31

Дом 1                 Дом 20               Дом 38

Дом 2                 Дом 21               Дом 39

Дом 5                 Дом 22               Дом 40

Дом 6                 Дом 23               Дом 41

Дом 7                 Дом 24               Дом 42

Дом 8                 Дом 25               Дом 43

Дом 9                 Дом 26               Дом 44

Дом 10               Дом 27               Дом 47

Дом 11               Дом 29               Дом 49

Дом 12               Дом 30               Дом 51

Дом 13               Дом 31               Дом 52

Дом 14               Дом 32               Дом 54

Дом 15               Дом 34               Дом 55

Дом 18               Дом 36               Дом 56

Дом 19               Дом 37               Дом 57

Дом 1

Дом 5

Дом 6

Дом 8

Дом 10а

Дом 11

Дом 15

Дом 17

Дом 20

Дом 22

Дом 24

Дом 2

Дом 4

Дом 7

Дом 9

Дом 11

Дом 12

Дом 14

Дом 15

Дом 17

Дом 22

Дом 2

Дом 3

Дом 7

Дом 8

Дом 11

Дом 12

Дом 15

Дом 16

Дом 19

Дом 22

Дом 25

Дом 27

Дом 1               Дом 12             Дом 27                Дом 57

Дом 1а             Дом 13             Дом 28                Дом 58

Дом 2               Дом 14             Дом 29                Дом 64

Дом 2а             Дом 15             Дом 43                Дом 66

Дом 3               Дом 16             Дом 50                Дом 68

Дом 4               Дом 18             Дом 51-1            Дом 71

Дом 4а             Дом 19             Дом 51-2            Дом 76

Дом 5               Дом 20             Дом 52                Дом 77

Дом 6               Дом 22             Дом 53                Дом 78

Дом 7               Дом 24             Дом 54                Дом 79

Дом 8               Дом 25             Дом 55                Дом 80

Дом 10             Дом 26             Дом 56                Дом 81

Дом 1

Дом 2

Дом 3

Дом 4

Дом 5

Дом 15

Дом 19

Дом 23

Дом 25

Дом 27

Дом 28

Дом 30

Дом 1               Дом 12

Дом 2               Дом 13

Дом 3               Дом 14

Дом 4               Дом 16

Дом 5               Дом 17

Дом 6               Дом 18

Дом 7               Дом 19

Дом 8               Дом 20

Дом 9               Дом 21

Дом 10             Дом 22

Дом 11             Дом 23

Дом 1а             Дом 10

Дом 2               Дом 11

Дом 2а             Дом 15

Дом 3               Дом 16

Дом 4               Дом 17

Дом 8               Дом 18

Дом 7

Дом 1

Дом 2

Дом 4

Дом 5

Дом 9

Дом 13

Дом 17

Дом 2

Дом 3

Дом 7

Дом 8

Дом 9

Дом 13

Дом 14

Дом 3

Дом 7

Дом 11

Дом 15

Дом 16

Дом 18

Дом 3

Дом 4

Дом 6

Дом 7

Дом 8

Дом 2а

Дом 4

Дом 6а

Дом 8

Дом 18

Дом 2

Дом 3

Дом 4

Дом 5

Дом 2

Дом 3

Дом 4

Дом 6

ул. Космонавтов, дом 2

ул. Космонавтов, дом 3

ул. Школьная, дом 6

ул. Школьная, дом 4

ул. Навруз, дом 5

АТС 3

АТС 4

АТС 5

НГМК Цех связи

АТС 233

АТС 222

АТС 229

АТС 234

АТС 235

АТС 237

НГМК Цех связи

Ulanish hududlari

Uy 1           Uy 14            Uy 30            Uy 45

Uy 3           Uy 15            Uy 31            Uy 46

Uy 4           Uy 16            Uy 32            Uy 47

Uy 5           Uy 17            Uy 35            Uy 48

Uy 6           Uy 18            Uy 36            Uy 49

Uy 7           Uy 22            Uy 37            Uy 50

Uy 8           Uy 24            Uy 38            Uy 51

Uy 9            Uy 26            Uy 39            Uy 52

Uy 11          Uy 27            Uy 41            Uy 53

Uy 12          Uy 28            Uy 42            Uy 54

Uy 13          Uy 29            Uy 44            Uy 69

Uy 1Б                               Uy 12

Uy 3                                 Uy 12А

Uy 3B                               Uy 13

Uy 4B                               Uy 13А

Uy 5                                 Uy 15

Uy 6                                 Uy 16

Uy 7 (9-ти этаж.)           Uy 17

Uy 8                                 Uy 21

Uy 10А                            Uy 23

Uy 11                               Uy 24

Uy 11А                             Uy 18

                                          Uy 29

Дом 1                  Дом 15            Дом 27

Дом 1А               Дом 16            Дом 28

Дом 2                  Дом 17            Дом 30

Дом 3                  Дом 18            Дом 31

Дом 4                  Дом 20            Дом 32

                             Дом 21            Дом 33

Дом 6                  Дом 23

Дом 11А             Дом 24

Дом 12               Дом 25

Дом 14               Дом 26

Дом 1                   Дом 44                 Дом 58                 Дом 72

Дом 1А                 Дом 45                Дом 59                 Дом 73

Дом 2                   Дом 46                 Дом 60                 Дом 74

Дом 2А                 Дом 47                Дом 61                 Дом 75

Дом 34                 Дом 48                 Дом 62                 Дом 76

Дом 35                 Дом 49                 Дом 63                 Дом 77

Дом 36                 Дом 50                 Дом 64                 Дом 78

Дом 37                 Дом 53                 Дом 65                 Дом 79

Дом 38                 Дом 54                 Дом 66                 Дом 80

Дом 39                 Дом 55                 Дом 69                 Дом 81

Дом 40                 Дом 56                 Дом 70                 Дом 82

Дом 41                 Дом 57                 Дом 71

Дом 84               Дом 94                Дом 116

Дом 85               Дом 95                Дом 117

Дом 86               Дом 96                Дом 118

Дом 87               Дом 97                Дом 118А

Дом 88               Дом 98                Дом 120

Дом 89               Дом 99                Дом 120А

Дом 90               Дом 111              Дом 121

Дом 92               Дом 113              Дом 122

Дом 93               Дом 114              Дом 122А

Дом 1                  Дом 22               Дом 46

Дом 3                 Дом 25               Дом 47

Дом 4                 Дом 26               Дом 49

Дом 5                 Дом 29               Дом 50

Дом 6                 Дом 30               Дом 51

Дом 7                 Дом 31               Дом 52

Дом 8                 Дом 33               Дом 54

Дом 9                 Дом 34               Дом 55

Дом 10               Дом 37               Дом 56

Дом 15               Дом 38               Дом 57

Дом 16               Дом 39               Дом 58

Дом 19               Дом 40               Дом 59

Дом 20               Дом 41               Дом 60

Дом 21               Дом 42

                            Дом 45

Дом 1                 Дом 24               Дом 46               Дом 63

Дом 2                 Дом 25               Дом 47               Дом 64

Дом 3                 Дом 27               Дом 48               Дом 66

Дом 4                 Дом 28               Дом 49               Дом 70

Дом 5                 Дом 29               Дом 50               Дом 71

Дом 7                 Дом 30               Дом 51               Дом 72

Дом 8                 Дом 31               Дом 51а              Дом 73

Дом 9                 Дом 32               Дом 52               Дом 74

Дом 10               Дом 33               Дом 53               Дом 75

Дом 11               Дом 34               Дом 54               Дом 76

Дом 13               Дом 35               Дом 55               Дом 78

Дом 14               Дом 36               Дом 56               Дом 79

Дом 15               Дом 37               Дом 57               Дом 80

Дом 16               Дом 40               Дом 58               Дом 81

Дом 18               Дом 42               Дом 59               Дом 82

Дом 19               Дом 43               Дом 60

Дом 22               Дом 44               Дом 61

Дом 23               Дом 45               Дом 62

Дом 1                  Дом 12

Дом 2                 Дом 13

Дом 4                 Дом 14

Дом 5                 Дом 15

Дом 6                 Дом 16

Дом 7                 Дом 17

Дом 8                 Дом 18

Дом 9                 Дом 19

Дом 10               Дом 28

Дом 11

Дом 2                 Дом 22               Дом 45

Дом 3                 Дом 23               Дом 46

Дом 4                 Дом 24               Дом 47

Дом 5                 Дом 25               Дом 48

Дом 6                 Дом 26               Дом 49

Дом 8                 Дом 27               Дом 52

Дом 9                 Дом 28               Дом 54

Дом 10               Дом 29               Дом 57

Дом 11               Дом 30               Дом 58

Дом 15               Дом 31               Дом 63

Дом 16               Дом 32               Дом 64

Дом 17               Дом 37               Дом 65

Дом 19               Дом 40               Дом 67

Дом 20               Дом 41               Дом 68

Дом 21               Дом 44               Дом 69

Дом 1

Дом 2

Дом 3

Дом 7

Дом 8

Дом 10

Дом 11

Дом 12

Дом 45б

Дом 1                 Дом 11               Дом 30               Дом 48

Дом 2                 Дом 13               Дом 32               Дом 49

Дом 2a               Дом 16               Дом 33               Дом 50

Дом 3                 Дом 17               Дом 34               Дом 51

Дом 4                 Дом 17а              Дом 37               Дом 52

Дом 5                 Дом 18               Дом 38               Дом 53

Дом 5a               Дом 20               Дом 39               Дом 54

Дом 6                 Дом 22               Дом 39а              Дом 55

Дом 6a               Дом 23               Дом 40               Дом 56

Дом 6б               Дом 25               Дом 43               Дом 57

Дом 8                 Дом 26               Дом 44               Дом 58

Дом 8a               Дом 27               Дом 45

Дом 9                 Дом 28               Дом 45а

Дом 10               Дом 29               Дом 46

Дом 1                 Дом 18               Дом 35               Дом 53

Дом 2                 Дом 19               Дом 36               Дом 54

Дом 3                 Дом 20               Дом 37               Дом 55

Дом 4                 Дом 21               Дом 38               Дом 56

Дом 5                 Дом 22               Дом 39               Дом 57

Дом 6                 Дом 23               Дом 40               Дом 58

Дом 7                 Дом 24               Дом 41               Дом 59

Дом 8                 Дом 25               Дом 42               Дом 60

Дом 9                 Дом 26               Дом 43               Дом 61

Дом 10               Дом 27               Дом 44               Дом 63

Дом 11               Дом 28               Дом 45               Дом 64

Дом 12               Дом 29               Дом 46               Дом 65

Дом 13               Дом 30               Дом 47               Дом 66

Дом 14               Дом 31               Дом 49               Дом 67

Дом 15               Дом 32               Дом 50               Дом 68

Дом 16               Дом 33               Дом 51               Дом 69

Дом 17               Дом 34               Дом 52

Дом 1               Дом 19

Дом 2               Дом 20

Дом 3               Дом 21

Дом 4               Дом 22

Дом 5               Дом 23

Дом 6               Дом 24

Дом 7               Дом 25

Дом 8               Дом 26

Дом 9               Дом 27

Дом 13             Дом 28

Дом 14             Дом 29

Дом 15             Дом 32

Дом 16             Дом 33

Дом 17             Дом 34

Дом 18

Дом 1             Дом 28           Дом 51           Дом 81

Дом 2             Дом 29           Дом 52           Дом Г-38-1

Дом 3             Дом 30           Дом 53           Дом Г-38-2

Дом 4             Дом 31           Дом 54           Дом Г-38-3

Дом 5             Дом 32           Дом 55           Дом Г-38-4

Дом 6             Дом 33           Дом 56           Дом Г-38-5

Дом 7             Дом 34           Дом 57           Дом Г-64-1

Дом 8             Дом 35           Дом 58           Дом Г-64-2

Дом 9             Дом 36           Дом 59           Дом Г-64-3

Дом 10           Дом 37           Дом 60           Дом Г-64-4

Дом 11           Дом 38           Дом 61           Дом Г-64-5

Дом 12           Дом 39           Дом 62           Дом Г-64-6

Дом 13           Дом 40           Дом 63           Дом Г-64-7

Дом 14           Дом 41           Дом 69           Дом Г-24-1

Дом 15           Дом 42           Дом 70           Дом Г-24-2

Дом 16           Дом 43           Дом 71           Дом Г-24-3

Дом 17           Дом 44           Дом 74           Дом Г-24-4

Дом 18           Дом 45           Дом 75           Дом Г-24-5

Дом 19           Дом 46           Дом 76           Дом Г-24-6

Дом 20           Дом 47           Дом 77           Дом Г-24-7

Дом 21           Дом 48           Дом 78           Дом Г-24-8

Дом 26           Дом 49           Дом 79           Дом Г-24-9

Дом 27           Дом 50           Дом 80           Дом Г-24-10

Дом 3               Дом 22             Дом 72

Дом 4               Дом 23             Дом 73

Дом 5               Дом 24             Дом 74

Дом 10             Дом 25             Дом 75

Дом 110           Дом 26             Дом 76

Дом 11             Дом 27             Дом 77

Дом 12             Дом 28             Дом 78

Дом 16             Дом 29             Дом 79

Дом 17             Дом 64             Дом 80

Дом 18             Дом 65             Дом 81

Дом 19             Дом 66             Дом 82

Дом 20             Дом 67             Дом 83

Дом 21             Дом 71             Дом 124

Дом 1               Дом 14

Дом 2               Дом 15

Дом 3               Дом 16

Дом 4               Дом 17

Дом 5               Дом 18

Дом 6               Дом 19

Дом 7               Дом 20

Дом 8               Дом 21

Дом 9               Дом 22

Дом 10             Дом 23

Дом 11             Дом 24

Дом 12             Дом 25

Дом 13             Дом 26

Дом 1

Дом 2

Дом 3

Дом 4

Дом 5

Дом 6

Дом 7

Дом 8

Дом 9

Дом 63

Дом 65

Дом 29

Дом 77

Дом 79

Дом 81

Дом 83

Дом 90

Дом 1

Дом 1А

Дом 2

Дом 3

Дом 4

Дом 5

Дом 6

Дом 7

Дом 1

Дом 2

Дом 3

Дом 4

Дом 9

Дом 11

Дом 13

Дом 1

Дом 2

Дом 3

Дом 4

Дом 1

Дом 3

Дом 5

Дом 2

Дом 3

Дом 1                Дом 10/1

Дом 2                Дом 63

Дом 3                Дом 65

Дом 5                Дом 77

Дом 6                Дом 79

Дом 7                Дом 81

Дом 8                Дом 83

Дом 9

Дом 1                Дом 17

Дом 2                Дом 18

Дом 3                Дом 19

Дом 4                Дом 20

Дом 5                Дом 21

Дом 6                Дом 22

Дом 7                Дом 23

Дом 8                Дом 24

Дом 9                Дом 25

Дом 10              Дом 26

Дом 11              Дом 27

Дом 12              Дом 28

Дом 13              Дом 29

Дом 14              Дом 76

Дом 15              Дом 78

Дом 16

Дом 1                 Дом 11

Дом 2                 Дом 12

Дом 3                 Дом 13

Дом 4                 Дом 14

Дом 5                 Дом 15

Дом 6                 Дом 16

Дом 7                 Дом 17

Дом 8                 Дом 18

Дом 9                 Дом 19

Дом 10               Дом 20

ул. Олтинтепа, дом 2

Дом 1                 Дом 17

Дом 1А              Дом 18

Дом 2                 Дом 19

Дом 2А              Дом 20

Дом 3                 Дом 21

Дом 3А              Дом 22

Дом 4                 Дом 23

Дом 4/5             Дом 24

Дом 5                 Дом 25

Дом 6                 Дом 26

Дом 6/7              Дом 27

Дом 7                 Дом 28

Дом 9                 Дом 29

Дом 10               Дом 30А

Дом 11               Дом 30Б

Дом 12               Дом 30В

Дом 13               Дом 31

Дом 16

площадь Х.Алимджана, дом 10а

площадь Х.Алимджана, дом 13а

ATS 120/140          ATS 241            ATS 255/254           ATS 274/275

ATS 216                  ATS 242            ATS 256                   ATS 276

ATS 228                  ATS 243            ATS 258/257           ATS 277

ATS 222/223          ATS 244            ATS 261                   ATS 278

ATS 224/221           ATS 245            ATS 263                  ATS 279

ATS 225                   ATS 246            ATS 264                  ATS 290/292

ATS 229                   ATS 247            ATS 265/266          ATS 291/293

ATS 233                   ATS 248            ATS 267/268          ATS 295

ATS 234/235           ATS 250            ATS 269                  ATS 296

ATS 237                   ATS 251            ATS 272                  ATS 297/294

ATS 240                   ATS 253            ATS 298                 

Дом 1                 Дом 18

Дом 2                 Дом 19

Дом 3                 Дом 20

Дом 4                  Дом 21

Дом 5                  Дом 22

Дом 6                  Дом 23

Дом 7                  Дом 27

Дом 8                  Дом 28

Дом 9                  Дом 29

Дом 10                Дом 30

Дом 11                Дом 32

Дом 12                Дом 33

Дом 13                Дом 34

Дом 14                Дом 35

Дом 15                Дом 36

Дом 16                Дом 37

Дом 17

Дом 1                   Дом 17

Дом 2                   Дом 18

Дом 3                   Дом 19

Дом 4                   Дом 20

Дом 5                   Дом 21

Дом 6                   Дом 22

Дом 7                   Дом 23

Дом 8                   Дом 24

Дом 9                   Дом 25

Дом 10                 Дом 26

Дом 11                 Дом 27

Дом 12                 Дом 28

Дом 13                 Дом 29

Дом 14                 Дом 30

Дом 15                Дом 31

Дом 16

Дом 1               Дом 19

Дом 2               Дом 20

Дом 3               Дом 21

Дом 4               Дом 22

Дом 5               Дом 23

Дом 6               Дом 24

Дом 7               Дом 25

Дом 8               Дом 26

Дом 9               Дом 27

Дом 10             Дом 28

Дом 11             Дом 29

Дом 12             Дом 30

Дом 13             Дом 31

Дом 14             Дом 32

Дом 15             Дом 33

Дом 16             Дом 34

Дом 17             Дом 35

Дом 18             Дом 36

Дом 1                Дом 22

Дом 2                Дом 23

Дом 3                Дом 24

Дом 4                Дом 25

Дом 5                Дом 26

Дом 6                Дом 27

Дом 7                Дом 28

Дом 8                Дом 29

Дом 10              Дом 30

Дом 11              Дом 31

Дом 15              Дом 32

Дом 16              Дом 33

Дом 17              Дом 34

Дом 18              Дом 35

Дом 19              Дом 36

Дом 20              Дом 37

Дом 21

Дом 3              Дом 21

Дом 4             Дом 22

Дом 5             Дом 23

Дом 6             Дом 24

Дом 7             Дом 25

Дом 8             Дом 26

Дом 9             Дом 27

Дом 10           Дом 28

Дом 11           Дом 29

Дом 12           Дом 30

Дом 13           Дом 31

Дом 14           Дом 32

Дом 15           Дом 33

Дом 16           Дом 34

Дом 17           Дом 35

Дом 18           Дом 36

Дом 19           Дом 37

Дом 20

Дом 1               Дом 20

Дом 2               Дом 21

Дом 3               Дом 22

Дом 4               Дом 23

Дом 5               Дом 24

Дом 6               Дом 25

Дом 7               Дом 26

Дом 8               Дом 27

Дом 9               Дом 27А

Дом 10             Дом 27Б

Дом 11             Дом 27В

Дом 13             Дом 28

Дом 14             Дом 29

Дом 15             Дом 30

Дом 16             Дом 31

Дом 17             Дом 32

Дом 18             Дом 33

Дом 1                Дом 17              Дом 32

Дом 2                Дом 18              Дом 33

Дом 3                Дом 19              Дом 34

Дом 4                Дом 20              Дом 35

Дом 5                Дом 21              Дом 36

Дом 6                Дом 22              Дом 37

Дом 7                Дом 23              Дом 38

Дом 8                Дом 24              Дом 39

Дом 9                Дом 25              Дом 40

Дом 10              Дом 26              Дом 41

Дом 11              Дом 27              Дом 42

Дом 12              Дом 28              Дом 43

Дом 13              Дом 28a             Дом 44

Дом 14              Дом 29a             Дом 45

Дом 15              Дом 30

Дом 16              Дом 31

Дом 1                 Дом 20               Дом 38

Дом 2                 Дом 21               Дом 39

Дом 5                 Дом 22               Дом 40

Дом 6                 Дом 23               Дом 41

Дом 7                 Дом 24               Дом 42

Дом 8                 Дом 25               Дом 43

Дом 9                 Дом 26               Дом 44

Дом 10               Дом 27               Дом 47

Дом 11               Дом 29               Дом 49

Дом 12               Дом 30               Дом 51

Дом 13               Дом 31               Дом 52

Дом 14               Дом 32               Дом 54

Дом 15               Дом 34               Дом 55

Дом 18               Дом 36               Дом 56

Дом 19               Дом 37               Дом 57

Дом 1

Дом 5

Дом 6

Дом 8

Дом 10а

Дом 11

Дом 15

Дом 17

Дом 20

Дом 22

Дом 24

Дом 2

Дом 4

Дом 7

Дом 9

Дом 11

Дом 12

Дом 14

Дом 15

Дом 17

Дом 22

Дом 2

Дом 3

Дом 7

Дом 8

Дом 11

Дом 12

Дом 15

Дом 16

Дом 19

Дом 22

Дом 25

Дом 27

Дом 1               Дом 12             Дом 27                Дом 57

Дом 1а             Дом 13             Дом 28                Дом 58

Дом 2               Дом 14             Дом 29                Дом 64

Дом 2а             Дом 15             Дом 43                Дом 66

Дом 3               Дом 16             Дом 50                Дом 68

Дом 4               Дом 18             Дом 51-1            Дом 71

Дом 4а             Дом 19             Дом 51-2            Дом 76

Дом 5               Дом 20             Дом 52                Дом 77

Дом 6               Дом 22             Дом 53                Дом 78

Дом 7               Дом 24             Дом 54                Дом 79

Дом 8               Дом 25             Дом 55                Дом 80

Дом 10             Дом 26             Дом 56                Дом 81

Дом 1

Дом 2

Дом 3

Дом 4

Дом 5

Дом 15

Дом 19

Дом 23

Дом 25

Дом 27

Дом 28

Дом 30

Дом 1               Дом 12

Дом 2               Дом 13

Дом 3               Дом 14

Дом 4               Дом 16

Дом 5               Дом 17

Дом 6               Дом 18

Дом 7               Дом 19

Дом 8               Дом 20

Дом 9               Дом 21

Дом 10             Дом 22

Дом 11             Дом 23

Дом 1а             Дом 10

Дом 2               Дом 11

Дом 2а             Дом 15

Дом 3               Дом 16

Дом 4               Дом 17

Дом 8               Дом 18

Дом 7

Дом 1

Дом 2

Дом 4

Дом 5

Дом 9

Дом 13

Дом 17

Дом 2

Дом 3

Дом 7

Дом 8

Дом 9

Дом 13

Дом 14

Дом 3

Дом 7

Дом 11

Дом 15

Дом 16

Дом 18

Дом 3

Дом 4

Дом 6

Дом 7

Дом 8

Дом 2а

Дом 4

Дом 6а

Дом 8

Дом 18

Дом 2

Дом 3

Дом 4

Дом 5

Дом 2

Дом 3

Дом 4

Дом 6

ул. Космонавтов, дом 2

ул. Космонавтов, дом 3

ул. Школьная, дом 6

ул. Школьная, дом 4

ул. Навруз, дом 5

АТС 3

АТС 4

АТС 5

НГМК Цех связи

АТС 233

АТС 222

АТС 229

АТС 234

АТС 235

АТС 237

НГМК Цех связи

beeline logo 0611@beeline.uz